Service:
phone: +354 588-1050 - weekdays between 9–17
JA Control Panle

OneSystems

OneHelpDesk

OneHelpDesk er et system til en servicedesk der hjælper til hurtig fremskaffelse af information til borgerne.

OnePortal

OnePortal Self-service - OnePortal Citizen er en selvbetjening Web Portal, bedre service for borgerne, hele året 24/7.

OneCrm SQL

OneCrm SQL Enterprise er et system der passer til større firmaer og institutioner hvor der er mange brugere og store mængder data.

OnePortal Citizen - en webportal for borgere

OnePortalCitizen vefgátt fyrir íbúa - íbúagáttOnePortalCitizen - en webportal for borgere
 
OnePortal - bedre service, praktisk, hele døgnet, hele ugen.
OnePortal er en webportal, en borgerportal, der er bygget over Microsoft™ styresystemer og webbrugerflader og er en udvidelse af sags- og arkivsystemet OneRecords. OnePortal gør det muligt for kommunerne at yde service til borgerne 24/7, fireogtyve timer i døgnet, syv dage om ugen. OnePortal gør det muligt for kommunerne at yde borgerne mere service uden at udvide kommunens forvaltning. En stor del at kommunernes udgifter går til skoler og børnehaver. OnePortalCitizen
Ved at gøre denne service mere automatisk og tilgængelig hele døgnet rundt sparer man meget arbejde og mange penge. De fleste websteder for kommuner har kun enkelt informationsstrøm, mødereferater og anden information sættes på webben, men med brug af OnePortal åbnes der for interaktiv informationsflow. Elektroniske interne processer forbindes til serviceportalen for fx borgere eller kommunens andre kunder, og kunderne/borgerne kan ekspedere sig selv automatisk ved at udfylde ansøgninger på webben. Ansøgningsprocedurer hos kommunalforvaltninger kan være af forskellig art. One-systemerne har derfor indbyggede processer (OneProcess).
Dermed ydes servicen ud fra kommunens indbyggeres og kunders behov. OnePortal har en særlig profil for hver indbygger / kunde / kommunalbestyrelsesmedlem / udvalgsmedlem og fremskaffer information til ham fra kommunens sags- og informationssystemer, som fx saldoen for ejendomsafgifter, børnehavebetaling, mødereferater, og status for hans sager og ansøgninger. Borgerne har derfor mulighed for i webportalen til enhver tid at se deres status for deres sager hos kommunen.

Self-service WebPortal

Hvem har gavn af OnePortal?
OnePortal er nyttigt for fx kommunalforvaltninger, virksomheder og institutioner der vil forbedre deres service over for borgere eller kunder og gøre den mere automatisk. Systemet er simpelt at passe, så kommunens medarbejdere (systemchefer og arkivarer) kan selv udarbejde nye ansøgninger fra webportalen og/eller interne ansøgningsprocesser i arkivsystemet.
  • OnePortal hjælper kommunalforvaltninger til at blive mest muligt selvberoende i elektronisk service over for borgerne.
  • OnePortal sparer i væsentligt omfang arbejde og administration for kommunerne.
  • Der kan oprettes mange forskellige enheder til OnePortal, som fx Mine sager, Ansøgninger, Samråd, Nyheder, Chat, Betalingssaldo og Klager/bemærkninger.
  • Det er let at oprette interne og eksterne processer for ansøgninger / sager.
  • One-systemer kan forbindes til de fleste databaser og bogføringssystemer, som fx Oracle, MS SQL, Navision, Informix, IBM DB2 eller fx ERP-systemer.

OneSystems kerfi byggja á Microsoft. tækniOnePortalCitizen vefgátt fyrir íbúa - íbúagátt

Sækja / skoða PDF skjalView / get PDF file


Krav:
Klient: Windows XPpro/Win7 Internet Explorer 7.0 / 8.0 
Server: Windows 2003/2008 Server eller yngre, MS SQL 2005/2008 eller yngre.
 
System Modules
 

OnePortalCitizen packshot

Service

Samband
Service:
tel. +354 588-1050
åben 9-17 hverdage

Salg

SöludeildTel. +354 660-8551
eller via mail ved:

OneSystems

OneHelpDesk_PakkiEN_1006.png

OneSystems

OneCrm.png